woensdag 25 augustus 2010

Extreme Makeover: Home-edition

Af en toe kijk ik naar het tv-programma Extreme Makeover: home-edition. Het is een programma van de Amerkikaans zender ABC, dat in Nederland wordt uitgezonden door RTL. Het programma wordt geprocuceerd door Endemol USA.
De wereld is mooi als je naar dit programma kijkt. Onder leiding van een enthousiaste presentator (Ty Pennington) wordt de hele lokale gemeenschap (burgers en bedrijven) betrokken bij de bouw van een nieuw huis voor een voorbeeldig gezin dat, ondanks de eigen problemen, altijd klaar staat om anderen te helpen. Nu is het hun beurt voor een steuntje in de rug. Het gezin wordt een week op vakantie gestuurd en bij thuiskomst is hun oude krakkemikkige huis volledig afgebroken en vervangen door een prachtig nieuw huis. Het is spectaculair dat door de vele handen, dag en nacht doorwerken en uiteraard de bijdragen van de diverse sponsors een compleet huis in één week tijd gebouwd kan worden. De show laat een sfeer zien van eendracht en goede wil; hartverwarmend.

Toch bekruipt me wel het gevoel dat het te mooi is om waar te zijn en er komen vragen bij me op.
De eerste vraag is hoe het voor de kinderen moet zijn om een weekje op vakantie te gaan en dan bij terugkomst niets meer terug te vinden van het oude vertrouwde huis. Weliswaar heeft de familie op het vakantieadres via internet kunnen zien hoe het oude huis gesloopt werd, toch lijkt het me een schokkende ervaring. Een prettige schok wellicht, want bij binnengaan en verkennen van het nieuwe huis is de reactie van de gezinsleden steevast opperste verrukking, verrassing en dankbaarheid.

Ik vraag me af hoe lang die dankbaarheid en vreugde over de nieuwe situatie zal standhouden. Hoe zou het een dergelijk gezin na een aantal jaren vergaan? Op internet vond ik enige informatie. Hieruit blijkt dat de euforie regelmatig plaatsmaakt voor nog meer zorgen dan het gezin eerder al had.

  • Soms blijkt het ambitieuze project niet in een week volledig te kunnen worden afgerond, maar met het verdwijnen van de camera´s stopt ook het bouwproces en blijken de bewoners dus in een niet afgewerkt huis te komen.
  • Een groter probleem is dat het gezin zich het grote luxe huis financieel niet kan veroorloven. Kosten voor onderhoud en energie zijn toegenomen en belasting op het huis is dramatisch veel hoger als die van het oude huis. Sommige gezinnen moeten na verloop van tijd hun huis verlaten omdat ze het niet meer kunnen betalen. Een enkeling is zo slim geweest het huis zo snel mogelijk te verkopen en met de opbrengst daarvan iets bescheideners te gaan bewonen. In de meeste gevallen is er echter sprake van gedwongen verhuizing wegens betalingsachterstanden.
Critici beweren dat de show vooral bedoeld was om de huizen-bubbel te stimuleren en reclame te maken voor de sponsors. De extravagante omvang, luxe en energieverspilling is een ander punt van kritiek. Dit en de veranderde situatie op de Amerikaanse huizenmarkt heeft ertoe geleid dat in de nieuwste episodes van het programma de huizen iets bescheidener worden en dat er meer aandacht komt voor groen bouwen. Of dit leidt tot minder problemen voor de gelukkige deelnemers zullen we over een paar jaar kunnen vernemen.

links bij dit bericht:

maandag 2 augustus 2010

Halve waarheden

Enigszins in navolging op mijn vorige bericht over de reële situatie over de huizenmarkt. Tom Lassing haalt me de woorden uit de mond.

links bij dit bericht::

zondag 25 juli 2010

Woningmarkt

Bron: Vereniging eigen Huis
De afgelopen periode was het moeilijk om realistisch nieuws te vinden over de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Het was belangrijk om mensen niet bang te maken en ervoor te zorgen dat "men vertrouwen bleef houden." De schattingen van de verschillende spelers in het veld liepen uiteen, maar er was vaak sprake van een te optimistische voorstelling van zaken; zowel wat betreft de prijzen als hoe lang het duurde voordat iemand zijn huis kon verkopen.
De NVM voorspelde aan het begin van dit jaar nog een toename van de verkoop met 15%, maar moet nu toch concluderen dat dat bij lange na niet wordt gehaald. In april constateerde de NVM een gemiddelde prijsstijging van 0,4 %; nu echter stelt de NVM dat te veel huizenbezitters niet realistisch genoeg zijn om de vraagprijs voor hun woning naar beneden bij te stellen.
De realisten onder de consumenten verkopen hun woning sneller en hoeven gemiddeld maar 4,6% ten opzichte van de oorspronkelijke vraagprijs in te leveren. Bij dromers is dat met 17,3% veel hoger.

zondag 18 juli 2010

5 manieren om geld te gebruiken

Er zijn minsten 5 manieren om geld te gebruiken.
  1. ruilmiddel - uitgeven - iets kopen uitgeven
  2. waardeopslag - sparen - bewaren
  3. waardevermeerdering - winst maken - investeren
  4. waardevermeerdering - beleggen of speculeren
    ( 3 en 4 kunnen ook leiden tot verlies- waardevermindering)
  5. vernietigen - over de balk gooien - verbranden
Dat laatste kan op vele manieren.
In 2008 verscheen er een tv programma over de manier waarop overheid en bedrijfsleven geld vernietigden door dure projecten, waar slecht was over nagedacht. Is het toeval dat in de top 5 op nr 1 en 2 de banken stonden?

Een andere wijze van vernietigen was onlangs in het nieuws. Meestal zie ik het verbranden van geld alleen maar in films op tv. Deze keer waren het Zweeds feministen die, uit protest tegen het salarisverschil tussen mannen en vrouwen, een grote hoeveelheid geld verbrandden.

links bij dit bericht:

maandag 5 juli 2010

My heart is for my family.

My brains and my balls are for business .
Het filmkarakter Jimmy Johnston doet deze uitspraak in de film Cinderella Man, tijdens een gesprek waarin hij zich als organisator van bokswedstrijden wil vrijwaren van evt schadeclaims, indien de Cinderella man als gevolg van het aankomende gevecht zou komen te overlijden. De kans op dood als gevolg van dat gevecht is niet denkbeedelig gezien de staat van dienst van tegenstander Max Bear. Al 2x eerder is een bokser overleden als gevolg van letsel opgedaan tijdens een gevecht tegen Bear .
Hoe komt het dat in wezen aardige, verantwoordelijke mensen, met hart voor hun gezin, als het neerkomt op zakendoen, beslissingen nemen die ronduit onfatsoenlijk zijn en anderen schaden?

Een antwoord op deze vraag is te vinden in het boek The Corporation van Joel Bakan over het pathologisch streven naar winst en macht van grote ondernemingen

In dit boek ontrafelt Joel Bakan de ontwikkeling die ertoe heeft geleid dat de grote multinationale bedrijven ten behoeve van de winst allerlei immorele beslissingen nemen. De leiding van deze bedrijven heeft als bealngrijkste verantwoordelijkheid te handelen in het belang van de onderneming; dwz winst maken tbv de aandeelhouders. Als ze daarvoor besluiten moeten nemen die laakbaar zijn bijvoorbeeld omdat ze ernstige milieu-schade veroorzaken of gebruik maken van kinderarbeid omdat dat goedkoper is, gelden niet de normale normen en waarden. Ze handelen het belang van de onderneming en zolang dat leidt tot grote winsten dan doen ze hun werk goed.

Boek en gelijknamige documentaire verschenen al in 2003, maar zijn nog steeds actueel. De EO besteedde vorige week uitgebreid aandacht aan mensenrechtenschendingen van steenkolenbedrijven die ook leverancier zijn voor Nederlandse energiebedrijven.

links bij dit bericht:

donderdag 1 juli 2010

Eigenaardige bankzaken

Creditrente verdwenen.
M
eestal houd ik me niet zo bezig met mijn geldzaken. Ervoor zorgen dat ik niet rood kom te staan is eigenlijk het enige waar ik op let. Vroeger was dat anders, toen stond ik regelmatig rood. Misschien is het daarom aan mijn aandacht ontsnapt.
Ik herinner me dat jaren terug de bank over het geld dat je op een betaalrekening had staan rente betaalde. Het gebruik van de betaalrekening was ook gratis, inclusief de overschrijvingsformulieren en de enveloppen om ze te verzenden. Het percentage voor de creditrente was niet erg hoog, maar het klopte volgens het principe. Als je jouw geld aan de bank geeft, leen je het uit aan de bank en krijg je dus rente. Uiteraard wordt bij roodstand wel debetrente in rekening gebracht. Tegenwoordig krijg je alleen nog rente over je geld als je het op een spaarrekening zet.
Het uitbetalen van rente over je tegoed op een betaalrekening wordt nu denk ik alleen nog gedaan door nieuwe banken die klanten willen trekken. DSB deed het, en tegenwoordig ook ASN. Deze spaarbank is sinds kort begonnen met het aanbieden van betaalrekeningen.
Alle banken rekenen kosten voor het gebruik van de betaalrekening. Het is zelfs zo dat deze kosten explosief stijgen. In 2008 vond de Consumentenbond de stijgingen onacceptabel en eiste zze dat er 5 jaar lang geen tariefstijging meer zou komen. Evengoed zijn de tarieven in april 2010 weer flink gestegen.

woensdag 30 juni 2010

Huishoudboekje van Nederland

Miljoenennota.
Mijn huishoudboekje stelt niet veel voor. Eigenlijk heb ik helemaal geen huishoudboekje. Ik weet min of meer hoeveel er binnenkomt en hoeveel er gewoonlijk uitgaat. Zolang ik geen gekke dingen doe, is de balans aan het einde van iedere maand hetzelfde, nl.nul Ik maak elke maand alles op wat er binnenkomt. Als ik een begroting zou moeten maken voor de volgende maand, kan ik die zo uit mijn hoofd opschrijven. Alle bedragen zoals inkomsten, huur en energie etc. liggen vast.

Voor onze overheid is dat een ander verhaal. Inkomsten en kosten hangen af van allerlei zaken Het is niet gewoon alles op een rijtje zetten en dan optellen of aftrekken. Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting , moet zo goed mogelijk een inschatting gemaakt worden, maar het is niet altijd van te voren vast te stellen wat de financiële resultaten zullen zijn van het gevolgde beleid.
De begroting voor dit jaar kun je vinden op de site van het Ministerie van Financiën. Er is een kleine overschrijving van het budget, maar die blijft binnen de Europese norm. Zo was het vorig jaar voorzien. De werkelijkheid van inkomsten en uitgaven ziet er waarschijnlijk heel anders uit. Geplande budgetten worden overschreven, belastinginkomsten kunnen mee of-tegenvallen.

links bij dit bericht: